Wyszukiwarka alternatywna (przeszukuj zasoby wszystkich bibliotek)
Wczytywanie

Znaleziono 30 wyników:

Legitymacja na rok szkolny 1943/1944. legitymacja  »
1943 - 09 - 01 --- 1944 - 06 - 31

Potwierdzenie zmiany adresu w obrębie Warszawy - 1943 r.. zaświadczenie  »
1943 - 05 - 20

Potwierdzenie zameldowania w gminie Trzebinia - 1949 r.. zaświadczenie  »
1949 - 04 - 29

"Palcówka" Zofii Kurek z okresu okupacji niemieckiej . legitymacja  »
1939-11-01 - 1939-12-31

"Palcówka" Romana Kurka z okresu okupacji niemieckiej . legitymacja  »
1939-11-01 - 1939-12-31

Koperta na wypłatę z okresu okupacji niemieckiej. pokwitowanie  »
1940-01-01 - 1945-05-07

Regulamin pracy z okresu okupacji. regulamin  »
1940-01-01 - 1945-05-08

Wezwanie płatnicze z 1940 r.. decyzja  »
1940-01-01 - 1940-12-31

Dwór w Bolęcinie. fotografia  »
1940-01-20 - 1940-11-20

Kartki zaopatrzeniowe na tłuszcz i słoninę. źródło historyczne  »
1940-03-01 - 1940-06-30

Kartki zaopatrzeniowe na mięso i przetwory mięsne. źródło historyczne  »
1940-03-01 - 1940-06-30

Kartki zaopatrzeniowe na produkty zbożowe i kawę zbożową. źródło historyczne  »
1940-04-01 - 1940-06-30

Kartki zaopatrzeniowe na cukier i marmoladę. źródło historyczne  »
1940-04-01 - 1940-06-30

Kartki zaopatrzeniowe na chleb i mąkę. źródło historyczne  »
1940-05-01 - 1940-06-30

Sianokosy w Trzebini. fotografia  »
1940-06-01 - 1944-09-30

Świadectwo Szkoły Przemysłowej i Gospodarczej Żeńskiej w Krakowie z 1940 r.. świadectwo szkolne  »
1940-06-29

Pracownicze ubezpieczenie społeczne z okresu okupacji niemieckiej . dowód wpłaty  »
1940-08-15 - 1942-12-04

Dowód ubezpieczenia zdrowotnego na wypadek choroby lub śmierci - 1942 r.. fotografia  »
1940-09-11

Przepustka robotnika przymusowego. przepustka  »
1940-10-03

Świadectwo Państwowej Szkoły Rzemieślniczej Żeńskiej w Krakowie -1941 r.. świadectwo szkolne  »
1941-06-28

Przepustka Jakobiny Skomskiej - 1941 r.. przepustka  »
1941-12-29

Świadectwo Państwowej Szkoły Rzemieślniczej Żeńskiej w Krakowie -1942 r.. świadectwo szkolne  »
1942-06-30

Kartka zaopatrzeniowa na mięso dla Górnego Śląska - 1942 r.. źródło historyczne  »
1942-08-01 - 1942-08-23

Kenkarta Michała Skomskiego. źródło historyczne  »
1943-03-30

Personenausweis Michała Skomskiego. źródło historyczne  »
1943-07-01 - 1944-07-31

Świadectwo Państwowej Szkoły Przemysłowej Żeńskiej Stopnia Wyższego w Krakowie - 1944 r.. świadectwo szkolne  »
1944-07-05

Dowód zameldowania sieroty z Powstania Warszawskiego u Jakobiny Skomskiej - 1944 r.. postanowienie  »
1944-10-23

Kenkarta Romualda Kurka - 1944 r.. legitymacja  »
1944-11-11

Waldeck 1945 - 1. fotografia  »
1945-05-08 - 1945-11-12

Waldeck 1945 - 2. fotografia  »
1945-05-08 - 1945-11-12

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.