Strona główna » Kolekcje » Kolekcja „Stowarzyszenie "Nasze Psary"” » Teczki » Teczka „Wycieczki na trasie Kraków-Ojców”

1942-06-09
image Wycieczka do Korzkwi - 1 »

1942-06-09
image Wycieczka do Korzkwi - 2 »

1942-06-09
image Wycieczka na skałki »

1935-04-01 - 1935-09-30
image Grupa osób przy Kopcu Piłsudskiego - 1935 r. »

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.