Wyszukiwarka alternatywna (przeszukuj zasoby wszystkich bibliotek)
Wczytywanie

Strona główna » Działy » Kolekcja osobista » Kolekcje (zbiory/zespoły) » Kolekcja (zbiór/zespół)bdquo;Mieczysław Bajer” » Teczki (jednostki archiwalne) » Teczka (jednostka archiwalna)„Druga wojna światowa”

 

Zaświadczenie Urzędu Repatriacyjnego

Kolekcja (zbiór/zespół): Mieczysław Bajer, Słowa kluczowe: zaświadczenie, repatriacja, Trzebinianie, Międzylesie, Trzebinia, Młoszowa


Zaświadczenie Państwowego Urzędu Repatriacyjnego, wydane przez Punkt Przyjęcia w Międzylesiu. W dokumencie zaświadcza się, że Bolesław Bajer, syn Jana - urodzony w 1920 roku, we wsi Młoszowa - przybył z terytorium niemieckiego i udaje się do wsi Młoszowa. Na podstawie zarządzenia Rady Ministrów z dnia 5 maja 1945, obywatel Bolesław Bajer "ma pierwszeństwo i prawo jednorazowego przejazdu wszelkimi środkami lokomocji" do miejscowości Trzebinia, zaś Władze Państwowe i samorządowe są proszone o udzielenie jak najdalej idącej pomocy okazicielowi niniejszego zaświadczenia. W uwagach zaznaczono, że okaziciel zaświadczenia obowiązany jest zameldować się Milicji Obywatelskiej w terminie 14 dni od daty wystawienia zaświadczenia i do 3 dni po przybyciu do miejsca zamieszkania. Natomiast po upływie terminu ważności zaświadczenie winno być wymienione na dowód tożsamości. Zaświadczenie Bolesława Bajera było wydane w dniu 18 listopada 1945 i było ważne do dnia 27 listopada tegoż roku. Dokument jest opatrzony fotografią repatrianta i dużą okrągłą pieczęcią z napisem "Rzeczpospolita Polska. Ministerstwo Administracji Publicznej. P.U.R. Punkt Przyjęcia w Międzylesiu". Na odwrocie zaświadczenia pieczęć trójkątna Punktu Etapowego w Międzylesiu oraz dodatkowe pieczęcie (poświadczające m.in. wypłacenie zapomogi) z datami 13 i 14 listopada 1945 r. Dokument udostępnił Mieczysław Bajer.


Nazwa dokumentu: Zaświadczenie Urzędu Repatriacyjnego
Dział: Kolekcja osobista
Kolekcja (zbiór/zespół): Mieczysław Bajer
Teczka (jednostki archiwalna): Druga wojna światowa
Numer ID: CATL 44 A / 34.2.20
Sygnatura: brak
Autor: Kierownik Punktu Przyjęcia w Międzylesiu - Kott
Data wytworzenia: 1945-11-18
Wytwórca: Państwowy Urząd Repatriacyjny
Miejsce wytworzenia: Międzylesie
Typ dokumentu: zaświadczenie
Język: pol
Prawa do dysponowania publikacją: CC-BY-NC biblioteka - udostępnił Mieczysław Bajer
Licencja: Creative Commons Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne (CC-BY-NC)
Słowa kluczowe: zaświadczenie, repatriacja, Trzebinianie, Międzylesie, Trzebinia, Młoszowa
Dostępność: Wersja cyfrowa dostępna na miejscuZobacz inne publikacje z teczki (jednostki archiwalnej): "Druga wojna światowa"
Poniższe publikacje ułożone są w kolejności ich dodania do teczki (najnowsze po lewej stronie). Po każdym kliknięciu na inne archiwalia/publikacje porządek w obrębie teczki (jednostki archiwalnej) pozostaje taki sam.


  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
Nazwa kolejnej publikacji po najechaniu na miniaturkę!

Skomentuj
Jeśli posiadasz informacje pozwalające na uzupełnienie opisu tego materiału, skontaktuj się z nami wykorzystując poniższy formularz:


Imię i nazwisko:

Opis:
Adres email:
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.