Wyszukiwarka alternatywna (przeszukuj zasoby wszystkich bibliotek)
Wczytywanie

Strona główna » Działy » Dokumenty » Kolekcje (zbiory/zespoły) » Kolekcja (zbiór/zespół)bdquo;Zofia Nowara” » Teczki (jednostki archiwalne) » Teczka (jednostka archiwalna)„Dokumenty rodzinne”

 

Świadectwo zapowiedzi przedślubnych z 1939 r.

Kolekcja (zbiór/zespół): Zofia Nowara, Słowa kluczowe: Chrzanów-Kościelec, Trzebinia, świadectwo zapowiedzi przedślubnych, Mariańskie Góry, Sambor


Świadectwo zapowiedzi przedślubnych (Testimonium Bannorum), stanowiące potwierdzenie, że zapowiedzi odbyły się na terenie innej parafii niż ta, w której będzie ślub. Dokument taki dotyczy zazwyczaj parafii pana młodego. W tym przypadku poświadczenie również wytrawiła parafia pana młodego w Chrzanowie-Kościelcu. W górnej części dokumentu dane podstawowe, dotyczące parafii wystawiającej poświadczenie: Diecezja Krakowska, Dekanat Nowogórski, Dystrykt Chrzanów, Parafia Chrzanów-Kościelec. Poniżej - po stronie lewej - dane dotyczące pana młodego (sponsus), noszacego nazwisko Dydûch lub Dydûsch, syna Michała, urodzonego w Mariańskich Górach (Czechy), a zamieszkałego na terenie parafii Kościelec, w Kolonii Rospontowa. Samodzielna parafia na terenie Rospontowej została powołana do życia dopiero 18 listopada 1939 r., a do tego momentu Kolonia Rospontowa przynależała do parafii w Chrzanowie-Kościelcu. Z tego względu, niniejszy dokument - datowany 4 kwietnia 1939 - wystawiła jeszcze parafia Kościelec. Oblubieniec był wyznania rzymsko-katolickiego i był wdowcem liczącym sobie wówczas lat 30. Panna młoda (sponsa) to Józefa Kuczawska, córka Jana i Weroniki z domu Siemek, urodzona i zamieszkała pod adresem Trzebinia 327, wyznająca religię rzymsko-katolicką i będąca panną w wieku 25 lat. U dołu pieczęć z symbolicznym przedstawieniem chrztu Jezusa w rzece Jordan (parafia ta jest pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela) i napisem w otoku: "Dioc. Crac. Dec. Novim. - Sigill. Eccle. Paroch. Kosciellecensis". Świadectwo zostało wystawione na obowiązującym wówczas formularzu, który wyszedł z Drukarni Nakładowej dla "Urzędów i Szkół" H. Wiesenberga w Samborze (do 1939 miasto w granicach Rzeczypospolitej, a obecnie miejscowość na Ukrainie). Dokument udostępniła Zofia Nowara.


Nazwa dokumentu: Świadectwo zapowiedzi przedślubnych z 1939 r.
Dział: Dokumenty
Kolekcja (zbiór/zespół): Zofia Nowara
Teczka (jednostki archiwalna): Dokumenty rodzinne
Numer ID: CATL 44 H / 33.1.2
Sygnatura: brak
Autor: duszpasterz parafii Kościelec [nazwisko nieczytelne]
Data wytworzenia: 1939-04-04
Wytwórca: Parafia św. Jana Chrzciciela w Chrzanowie-Kościelcu
Miejsce wytworzenia: Chrzanów-Kościelec
Typ dokumentu: źródło historyczne
Język: lat
Prawa do dysponowania publikacją: CC-BY-NC biblioteka - udostępniła Zofia Nowara
Licencja: Creative Commons Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne (CC-BY-NC)
Słowa kluczowe: Chrzanów-Kościelec, Trzebinia, świadectwo zapowiedzi przedślubnych, Mariańskie Góry, Sambor
Dostępność: Wersja cyfrowa dostępna na miejscuZobacz inne publikacje z teczki (jednostki archiwalnej): "Dokumenty rodzinne"
Poniższe publikacje ułożone są w kolejności ich dodania do teczki (najnowsze po lewej stronie). Po każdym kliknięciu na inne archiwalia/publikacje porządek w obrębie teczki (jednostki archiwalnej) pozostaje taki sam.


 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
Nazwa kolejnej publikacji po najechaniu na miniaturkę!

Skomentuj
Jeśli posiadasz informacje pozwalające na uzupełnienie opisu tego materiału, skontaktuj się z nami wykorzystując poniższy formularz:


Imię i nazwisko:

Opis:
Adres email:
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.