Wyszukiwarka alternatywna (przeszukuj zasoby wszystkich bibliotek)
Wczytywanie

Strona główna » Działy » Kolekcja osobista » Kolekcje (zbiory/zespoły) » Kolekcja (zbiór/zespół)bdquo;Leszek Morawiecki” » Teczki (jednostki archiwalne) » Teczka (jednostka archiwalna)„Fotografie i dokumenty rodzinne”

 

Świadectwo egzaminu kursów kupieckich - 1949 r.

Kolekcja (zbiór/zespół): Leszek Morawiecki, Słowa kluczowe: Kupiecki Instytut Wiedzy Zawodowej, Kraków, Chrzanów


Świadectwo egzaminu ukończenia kwalifikacyjnych kursów kupieckich, poświadczające, że Bolesław Morawiecki (ojciec udostępniającego dokument Leszka Morawieckiego) zdał egzamin przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Oddział Kupieckiego Instytutu Wiedzy Zawodowej w Krakowie (pismem z dnia 8 lutego 1949 r.). W tle dokumentu widoczna miniaturka okrętu na falach, u dołu podpisy 12 członków komisji [nieczytelne, za wyjątkiem "W. Wartalski"]. Świadectwo datowane "Chrzanów 26 lutego 1949 R." i sygnowane pieczęciami z logo organizacji i napisem: "Kupiecki Instytut Wiedzy Zawodowej Oddział w Krakowie przy Związku Zrzeszeń Kupieckich woj. Krakowskiego". Po II wojnie światowej, końcem 1945 r., odrodziły się niektóre przedwojenne organizacje branżowe, w tym Naczelna Rada Zrzeszeń Kupiectwa Polskiego RP . Reaktywowała ona Kupiecki Instytut Zawodowy (powołany w 1938 r.), jako organ wykonawczy w zakresie doskonalenia zawodowego. Przy wojewódzkich związkach utworzono oddziały Instytutu. Uprawnienia Kupieckiego Instytutu Wiedzy Zawodowej (zwanego później Zakładem Wiedzy Handlowej) zostały rozszerzone ustawą z 2 czerwca 1947 r. i od tego momentu był on uprawniony do wydawania dyplomu, upoważniającego do prowadzenia przedsiębiorstwa handlowego. Blankiet Siadectwa wydrukowano w drukarni Uniwersytetu Jagiellońskiego (sygnowane w lewym dolnym rogu).


Nazwa dokumentu: Świadectwo egzaminu kursów kupieckich - 1949 r.
Dział: Kolekcja osobista
Kolekcja (zbiór/zespół): Leszek Morawiecki
Teczka (jednostki archiwalna): Fotografie i dokumenty rodzinne
Numer ID: CATL 44 A / 19.9.15
Sygnatura: brak
Autor: b.a.
Data wytworzenia: 1949-02-26
Wytwórca: Kupiecki Instytut Wiedzy Zawodowej Oddział w Krakowie
Miejsce wytworzenia: Chrzanów
Typ dokumentu: świadectwo ukończenie kursu
Język: pol
Prawa do dysponowania publikacją: CC-BY-NC biblioteka - udostępnił Leszek Morawiecki
Licencja: Creative Commons Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne (CC-BY-NC)
Słowa kluczowe: Kupiecki Instytut Wiedzy Zawodowej, Kraków, Chrzanów
Dostępność: Wersja cyfrowa dostępna na miejscuZobacz inne publikacje z teczki (jednostki archiwalnej): "Fotografie i dokumenty rodzinne"
Poniższe publikacje ułożone są w kolejności ich dodania do teczki (najnowsze po lewej stronie). Po każdym kliknięciu na inne archiwalia/publikacje porządek w obrębie teczki (jednostki archiwalnej) pozostaje taki sam.


 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
Nazwa kolejnej publikacji po najechaniu na miniaturkę!

Skomentuj
Jeśli posiadasz informacje pozwalające na uzupełnienie opisu tego materiału, skontaktuj się z nami wykorzystując poniższy formularz:


Imię i nazwisko:

Opis:
Adres email:
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.