Wyszukiwarka alternatywna (przeszukuj zasoby wszystkich bibliotek)
Wczytywanie

Strona główna » Działy » Kolekcja osobista » Kolekcje (zbiory/zespoły) » Kolekcja (zbiór/zespół)bdquo;Eugeniusz Kurek” » Teczki (jednostki archiwalne) » Teczka (jednostka archiwalna)„Dokumenty rodzinne”

 

Świadectwo Szkoły Powszechnej w Krystynowie z 1922 r.

Kolekcja (zbiór/zespół): Eugeniusz Kurek, Słowa kluczowe: świadectwo szkolne, Wodna, Krystynów, Trzebinia


Świadectwo z 1922 r., wypisane na nazwisko Romualda Kurka, ucznia Szkoły Powszechnej w Krystynowie, prowadzonej wówczas przez Siostry Felicjanki. W tle dokumentu godło narodowe (orzeł w koronie) w kolorze czerwonym, które zostało nadrukowane na blankiecie z okresu monarchii Austro-Węgierskiej z ówczesnym godłem (dwugłowy orzeł wydrukowany w kolorze błękitnym), któremu towarzyszył napis "CK Wydawnictwo Ksiażek Szkolnych". W lewym górnym rogu przekreślono słowo "Galicya" i dopisano odręcznie "Państwo Rzeczpospolita polska. Małopolska". Wskazuje to, że wykorzystywano stare blankiety świadectw z okresu zaboru austriackiego, nadrukowując na nie polskie godło narodowe i odręcznie poprawiając tekst. W prawym górnym rogu pieczęć prostokątna z napisem "Z Zarządu szkoły powszechnej Krystynów-Wodna", a u dołu strony pieczęć owalna z napisem "Szkoła Powszechna 5-cio klasowa Krystynów-Wodna" [słowo 5-cio dopisane odręcznie] oraz podpis ówczesnej dyrektorki i nauczycielki s. Marii Reginy Hoeflichównej, która uczyła w tej szkole w latach 1921-1922. Dokument udostępnił Eugeniusz Kurek.


Nazwa dokumentu: Świadectwo Szkoły Powszechnej w Krystynowie z 1922 r.
Dział: Kolekcja osobista
Kolekcja (zbiór/zespół): Eugeniusz Kurek
Teczka (jednostki archiwalna): Dokumenty rodzinne
Numer ID: CATL 44 A / 24.1.1
Sygnatura: brak
Autor: siostra Maria Regina Hoeflichówna
Data wytworzenia: 1922-06-28
Wytwórca: Szkoła powszechna 5-cio klasowa Krystynów-Wodna
Miejsce wytworzenia: Krystynów (obecnie dzielnica Trzebini)
Typ dokumentu: świadectwo szkolne
Język: pol
Prawa do dysponowania publikacją: CC-BY-NC, udostępnił Eugeniusz Kurek
Licencja: Creative Commons Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne (CC-BY-NC)
Słowa kluczowe: świadectwo szkolne, Wodna, Krystynów, Trzebinia
Dostępność: Wersja cyfrowa dostępna na miejscuZobacz inne publikacje z teczki (jednostki archiwalnej): "Dokumenty rodzinne"
Poniższe publikacje ułożone są w kolejności ich dodania do teczki (najnowsze po lewej stronie). Po każdym kliknięciu na inne archiwalia/publikacje porządek w obrębie teczki (jednostki archiwalnej) pozostaje taki sam.


  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
Nazwa kolejnej publikacji po najechaniu na miniaturkę!

Skomentuj
Jeśli posiadasz informacje pozwalające na uzupełnienie opisu tego materiału, skontaktuj się z nami wykorzystując poniższy formularz:


Imię i nazwisko:

Opis:
Adres email:
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.