Wyszukiwarka alternatywna (przeszukuj zasoby wszystkich bibliotek)
Wczytywanie

Strona główna » Działy » Kolekcja osobista » Kolekcje (zbiory/zespoły) » Kolekcja (zbiór/zespół)bdquo;Rodzina Sokołowskich” » Teczki (jednostki archiwalne) » Teczka (jednostka archiwalna)„Lwowskie korzenie rodziny”

 

Świadectwo chrztu Władysława Sokołowskiego - 1920 r.

Kolekcja (zbiór/zespół): Rodzina Sokołowskich, Słowa kluczowe: Władysław Sokołowski, świadectwo chrztu, Lwów


Świadectwo chrztu Władysława Sokołowskiego (tu widoczny awers i rewers). Dokument w języku łacińskim sporządzono dnia 30 czerwca 1920 r., w kancelarii parafialnej kościoła rzymskokatolickiego Św. Marii Magdaleny we Lwowie, a poświadcza on - na podstawie księgi urodzin i ochrzczonych, wyznaczonej dla miasta Lwowa, tom XIX strona 249 numer kolejny 8 - fakt ochrzczenia w tejże parafii Władysława Sokołowskiego, syna Leopolda i Julii z domu Urban (urodzonego w 1910 roku, w domu na ulicy Polnej we Lwowie). W poszczególnych rubrykach wpisano: imię ochrzczonego: "Władysław Witold" (Nomen baptisati: Ladislaus Vitoldus), miejsce urodzenia "Lwów,Polna" (Locus nativitatus: Leopoli, Polna). Oznaczono też religię (Religio) rzymskokatolicką, płeć (Sexus) męską, a także pochodzenie z prawego łoża (Thorus: Legs). W kolejnych rubrykach wpisano rodziców (Parentes)- Sokołowski Leopold i Julia z domu Urban - oraz Chrzestnych (Patrini: Urban Marcin, Fijałek Florentyna). Rubryka przeznaczona na uwagi(Adnotatio) pozostała niezapełniona. Dokument zakończono słowami: "Zgodność niniejszego wyciągu z oryginałem, podpisem ręki własnej i pieczęcią parafialną zaświadczam" ("Extracrtum hunc cum orginali propriae manus subscriptione sigilloque parochiali corroboro"). U dołu dokumentu pieczęć parafialna z wizerunkiem gorejącego serca i nieczytelnym napisem w otoku. Na dokumencie znajdują się jednak wpisy i pieczęcie z lat późniejszych: dwie prostokątne pieczęcie z napisem w języku rosyjskim "pasport wydan w 194... godu" oraz pieczęć prostokątna z napisem "Urząd parafialny św. Józefa w Krakowie Dz. XXII (Podgórze)" i towarzyszący jej wpis dotyczący Anny Katarzyny Szczęściak, datowany "Cracoviae, 18.11.1953". Na awersie dodatkowo dwa znaczki "Opłaty Stemplowej" o wartości 1 marki, natomiast na rewersie trzy znaczki o wartości 50 fenigów. Wszystkie znaczki ostemplowano okrągłymi pieczęciami jeszcze we Lwowie. Natomiast na odwrocie w lewym dolnym rogu pieczęć z napisem "Państwowe Biuro Notarialne w Krakowie. Odpis sporządzono". Na awersie w prawym dolnym rogu nadruk: "Sekretaryat Domu Katolickiego Lwów, ul. Grodecka 1". Dokument, noszący oficjalną nazwę "Testimonium ortus et baptismi" [Świadectwo pochodzenia i chrztu], udostępniła Barbara Sokołowska-Kurek.


Nazwa dokumentu: Świadectwo chrztu Władysława Sokołowskiego - 1920 r.
Dział: Kolekcja osobista
Kolekcja (zbiór/zespół): Rodzina Sokołowskich
Teczka (jednostki archiwalna): Lwowskie korzenie rodziny
Numer ID: CATL 44 A / 11.1.85
Sygnatura: brak
Autor: [podpis nieczytelny]
Data wytworzenia: brak informacji o dacie wytworzenia
Wytwórca: Parafia Św. Marii Magdaleny we Lwowie
Miejsce wytworzenia: Lwów
Typ dokumentu: świadectwo chrztu
Język: lat
Prawa do dysponowania publikacją: CC-BY-NC biblioteka - udostępniła Barbara Sokołowska-Kurek
Licencja: Creative Commons Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne (CC-BY-NC)
Słowa kluczowe: Władysław Sokołowski, świadectwo chrztu, Lwów
Dostępność: Wersja cyfrowa dostępna na miejscuZobacz inne publikacje z teczki (jednostki archiwalnej): "Lwowskie korzenie rodziny"
Poniższe publikacje ułożone są w kolejności ich dodania do teczki (najnowsze po lewej stronie). Po każdym kliknięciu na inne archiwalia/publikacje porządek w obrębie teczki (jednostki archiwalnej) pozostaje taki sam.


 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
Nazwa kolejnej publikacji po najechaniu na miniaturkę!

Skomentuj
Jeśli posiadasz informacje pozwalające na uzupełnienie opisu tego materiału, skontaktuj się z nami wykorzystując poniższy formularz:


Imię i nazwisko:

Opis:
Adres email:
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.