Wyszukiwarka alternatywna (przeszukuj zasoby wszystkich bibliotek)
Wczytywanie

Strona główna » Działy » Kolekcja osobista » Kolekcje (zbiory/zespoły) » Kolekcja (zbiór/zespół)bdquo;Rodzina Sokołowskich” » Teczki (jednostki archiwalne) » Teczka (jednostka archiwalna)„Żołnierze armii austriackiej z 7 FP - z albumu krakowskiej rodziny Szczęśniaków ”

 

"7 FP" - Obóz austriacki pod Kołomyją w 1917 r.

Kolekcja (zbiór/zespół): Rodzina Sokołowskich, Słowa kluczowe: Ukraina, Polska, Turcy, Austriacy, Flugpark 7, obóz wojskowy, Kołomyja


Obóz armii austriackiej z okresu I wojny światowej. Na pierwszym planie, po prawej, żołnierz w typowym umundurowaniu armii austriackiej – natomiast w prawym dolnym rogu fotografii widoczna jest trzyosobowa grupa żołnierzy noszących na głowach czapki zwane „fez”, charakterystyczne dla oddziałów tureckich. W okresie I wojny światowej oddziały tureckie były sojusznikami wojsk austriackich i przebywały na terenie dzisiejszej południowo-wschodniej Polski – w okresie zaboru austriackiego teren ten nazywano „Galicją”. Pierwsze transporty tureckich wojsk sojuszniczych wyruszyły z Turcji 22 lipca 1916 roku niedawno otwartą linią kolejową Bagdad – Berlin. Szeroko rozpisywały się o tym agencje i gazety państw centralnych, a depeszę powitalną do sułtana wysłał następca tronu Karol. Dowódcą tureckich sił ekspedycyjnych w Galicji, a zarazem walczącego w Galicji XV Korpusu, został pułkownik Yakup Şevki. Podlegały mu 19 i 20 Dywizja Piechoty. Po przegrupowaniu Turcy ruszyli od razu na front. 19 dywizja wojsk tureckich została rozlokowana wzdłuż Złotej Lipy (północny dopływ Dniestru) na linii Potutory – Bożyków. Dywizja 20 zajęła okopy pomiędzy Bożykowem a Łysą. Stanowiska przejęto oficjalnie 22 sierpnia, wypełniając lukę opuszczoną przez austriacką 54 dywizję. Z opracowań historycznych wynika, że do pierwszych poważnych walk oddziałów tureckich z wojskami rosyjskimi doszło we wrześniu 1916 roku nad Narajówką i Złotą Lipą. Walczący w tym rejonie XV korpus wojsk tureckich przez 12 godzin opierał się dwukrotnie silniejszemu przeciwnikowi. Turcy zanotowali wówczas znaczne straty – w niektórych oddziałach polegli wszyscy oficerowie. W sumie poległo około setki oficerów oraz 5-7 tyś. żołnierzy i konieczne było skorzystanie z uzupełnień niemieckich. Po wzięciu udziału w bojach, począwszy od dnia 11 czerwca 1917 roku, 19-a dywizja zaczęła się wycofywać z Galicji (a jej miejsce zajęły oddziały 15-ej niemieckiej zapasowej dywizji). Oddziały 20-ej tureckiej dywizji jeszcze uczestniczyły w kontrofensywie w lipcu 1917, a potem także wyjechały (na ich miejsce przybyły oddziały 24 niemieckiej dywizji). 11 września 1917 już wszystkie tureckie oddziały były w Stambule. Na odwrocie prezentowanej fotografii znajduje się odręczny napis „Obóz piechoty pod Kołomyją". Kołomyja znajduje się w stosunkowo bliskiej odległości od rzeki "Złota Lipa", a w historii tego miasta znajdujemy potwierdzenie, że podczas I wojny światowej toczyły się w okolicach Kołomyi (szczególnie w miejscowości Karolówka) ostre walki rosyjsko-austriackie powodując sporo zniszczeń. Dwukrotnie zajmowały Kołomyję wojska rosyjskie, które były wypierane przez oddziały austriackie. Według zachowanych wspomnień z tego okresu mieszkańcy ze zgrozą wsłuchiwali się w dobiegające aż na ulice miasta odgłosy z pola długotrwałej bitwy pozycyjnej, słysząc nie tylko strzały, ale również okrzyki żołnierzy, takie jak pojedyncze wołania walczących na bagnety -„Jezus Maria!” czy zbiorowe okrzyki „Urrraaa!” oddziałów rosyjskich ruszających do ataku Na awersie fotografii istnieje napis na negatywie (w lewym dolnym rogu) o treści „7 FP 1917”. Być może chodzi tu o jednostkę wojsk austriackich o nazwie „Flugpark 7” utworzoną w okolicach Krakowa i skierowaną pierwotnie na północny odcinek frontu austriacko-rosyjskiego. Jednostka ta, dysponująca kilkoma samolotami, przemieszczała się następnie wraz z frontem po całej Galicji. Po krótkotrwałym pobycie na froncie włoskim, w okresie od sierpnia 1916 do 7 grudnia 1917 walczyła ponownie na terenie Galicji. Biorąc pod uwagę obecność żołnierzy tureckich na zdjęciu, prezentowana fotografia mogłaby zatem zostać wykonana nie póżniej niż w sierpniu 1917 r. Dokument udostępniła Barbara Sokołowska-Kurek.


Nazwa dokumentu: "7 FP" - Obóz austriacki pod Kołomyją w 1917 r.
Dział: Kolekcja osobista
Kolekcja (zbiór/zespół): Rodzina Sokołowskich
Teczka (jednostki archiwalna): Żołnierze armii austriackiej z 7 FP - z albumu krakowskiej rodziny Szczęśniaków
Numer ID: CATL 44 A / 11.14.1
Sygnatura: brak
Autor: b.a.
Data wytworzenia: 1917-04-01 - 1917-08-31
Wytwórca: wojsko austriackie
Miejsce wytworzenia: Kołomyja (obecnie w granicach Ukrainy)
Typ dokumentu: fotografia
Powiązania: CATL 44 A / 11.14.2
Prawa do dysponowania publikacją: CC-BY-NC biblioteka - udostępniła Barbara Sokołowska-Kurek
Licencja: Creative Commons Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne (CC-BY-NC)
Słowa kluczowe: Ukraina, Polska, Turcy, Austriacy, Flugpark 7, obóz wojskowy, Kołomyja
Dostępność: Wersja cyfrowa dostępna na miejscuZobacz inne publikacje z teczki (jednostki archiwalnej): "Żołnierze armii austriackiej z 7 FP - z albumu krakowskiej rodziny Szczęśniaków "
Poniższe publikacje ułożone są w kolejności ich dodania do teczki (najnowsze po lewej stronie). Po każdym kliknięciu na inne archiwalia/publikacje porządek w obrębie teczki (jednostki archiwalnej) pozostaje taki sam.


  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
Nazwa kolejnej publikacji po najechaniu na miniaturkę!

Skomentuj
Jeśli posiadasz informacje pozwalające na uzupełnienie opisu tego materiału, skontaktuj się z nami wykorzystując poniższy formularz:


Imię i nazwisko:

Opis:
Adres email:
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.